Sterke samenleving

Overzicht diensten

Veelgestelde vragen over dit thema

We willen een plan maken voor de toekomst van onze buurt/ons dorp, hoe doen we dat?
Antwoord WDW
Breng in beeld wat inwoners in je buurt of dorp bezighoudt, wat zijn dromen, wensen, ideeën en ambities van buurtbewoners.
We hebben te weinig vrijwilligers, hoe kunnen we vrijwilligers werven en behouden?
Antwoord WDW
Wat zijn de ambities of zorgen van verenigingen in de buurt of het dorp? Inventariseer met gesprekken of een enquête wat de leden en anderen vinden van de vereniging. Soms is onafhankelijke ondersteuning zinvol.
Hoe kunnen we de communicatie en samenwerking tussen vereniging en de buurt of het dorp verbeteren?
Antwoord WDW
Start een overleg in je buurt of dorp dat minimaal jaarlijks bij elkaar komt. Maak het voor verenigingen interessant om hieraan deel te nemen door in te spelen op hun belangen zoals behoefte aan een wijkblad of wijkwebsite, een activiteitenkalender, beschikbare subsidies enzovoorts.

Tips

  • Leg contact met buurtbewoners
  • Kijk op de website vrijwilligerssteunpunt.nl
  • Start een overleg op met de verenigingen in het dorp
  • Maak gebruik van de ervaring van andere dorpen en/of wijken
  • Houd een enquête onder buurtbewoners met betrekking tot de wensen
  • Verwerk de uitslag van de enquête in een plan
  • Bespreek dit plan met de buurtgenoten en leg contact met de gemeente
  • Bekijk samen wat de mogelijkheden zijn om je idee te realiseren
Silhouette dorp