Algemene info

Welzijn De Wolden is een onderneming voor zorg en welzijn in de gemeente De Wolden. Onze missie is om iedereen in De Wolden naar vermogen mee laten doen.

Wij bieden ondersteuning bij:

  • Initiatieven in de dorpen
  • Het vormgeven van een aangename leefomgeving
  • Inzet voor elkaar
  • Individuele vragen op het gebied wonen, welzijn, zorg, werk en onderwijs

Onze uitgangspunten:

  • Wij ondersteunen burgerinitiatieven indien nodig
  • Wij zijn thuis in de dorpen
  • Wij enthousiasmeren en faciliteren burgers om zelf vorm te geven aan een aangename leefomgeving
  • Wij richten ons op zelfredzaamheid en inzet voor elkaar

Werk

We zijn altijd op zoek naar enthousiaste medewerkers. Stuur je open sollicitatie naar de personeelsfunctionaris via info@welzijndewolden.nl.

Stage

Welzijn De Wolden heeft stageplaatsen op MBO- en HBO niveau en biedt studenten de mogelijkheid om stage te lopen en praktijkervaring op te doen. Ben je geïnteresseerd in een stageplaats bij Welzijn De Wolden, richt je sollicitatie dan aan info@welzijndewolden.nl.

ANBI-status

Informatie hierover is op deze pagina te vinden.

Samenstelling PVT

Personeelsvertegenwoordiging (PVT):
Voorzitter: Leonoor Colenbrander
Secretaris: Chris Schreur

Klachtenregeling

Natuurlijk hopen we dat je tevreden bent met onze ondersteuning. Mocht dit niet zo zijn dan vragen we je contact op te nemen met de directie van Welzijn De Wolden. Daarnaast hebben wij een klachtenregeling. Deze is via deze link te downloaden.

dorp bodem